Anmäl skada online


I de flesta fallen krävs det att nätägaren har handlat vårdslöst eller försumligt för att vara berättigad till skadestånd enligt de allmänna avtalsvillkoren (NÄT 2012 N och H). Rena förmögenhetsskador (t ex utebliven vinst) eller följdskador vid sakskador ersätts dock inte.
Det är näringsidkaren som ska kunna påvisa att nätägaren har handlat vårdslöst eller försumligt för att vara berättigad till skadestånd.

Vid skador som inte inträffat i anläggningen tillämpas vanligtvis skadeståndslagen (1972:207).

Fyll i era uppgifter

Personuppgifter såsom personnummer (som används som organisationsnummer) och namn samt alla uppgifter som lämnas i er anmälan kommer att registreras i syfte att skapa ett skadeståndsärende. Ellevios Integritetspolicy finner du här.