Anmäl skada online


Näringsidkare har enligt de allmänna avtalsvillkoren (Nät 2012 N och H) rätt till ersättning för person- eller sakskada om nätägaren handlat vårdslöst. Rena förmögenhetsskador (t ex utebliven vinst) eller följdskador vid sakskador ersätts dock inte.

Vid skador som inte inträffat i anläggningen tillämpas skadeståndslag (1972:207).

Näringsidkare måste påvisa att nätägaren har handlat vårdslöst eller försumligt för att vara berättigad till skadestånd.

Fyll i era uppgifter

Personuppgifter såsom personnummer (som används som organisationsnummer) och namn samt alla uppgifter som lämnas i er anmälan kommer att registreras i syfte att skapa ett skadeståndsärende. Ellevios Integritetspolicy finner du här.